Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania 2017 rok

Katalog Postępowania do 30 tys. euro - Postępowania 2017 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych realizowane w 2017 roku.

L.p. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
6. Dostawa i zakup tuszy i tonerów 23-11-2017 Dokonano wyboru wykonawcy
5. Dostawa i zakup papieru ksero 21-11-2017 Dokonano wyboru wykonawcy
4. Wdrożenie polityki ochrony danych osobowych 09-11-2017 Dokonano wyboru wykonawcy
3. Wykonanie projektu budowlanego 30-10-2017 Postępowanie zakończone bez wyłonienia wykonawcy
2. Dostawa i montaż klimatyzacji 27-07-2017 Dokonano wyboru wykonawcy
1. Dostawa i zakup serwera 12-07-2017 Postępowanie zakończone bez wyłonienia wykonawcy
Wersja XML