Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora CUW z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

PDFZarządzenie 1/2018.pdf
DOCZarządzenie 1/2018.doc

 

PDFinstrukcja kancelaryjna (1/2018).pdf
PDFjednolity rzeczowy wykaz akt (1/2018).pdf
PDFinstrukcja składnicy akt (1/2018).pdf
 

 

 


 

Wersja XML