Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie projektu budowlanego

Zapytanie ofertowe - projekt budowlany 

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - projekt budowlany dotyczący modernizacji pokoi mieszkalnych w budynku internatu ZSŻŚ przy ul. Piramowicza 19 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

PDFZapytanie ofertowe projekt budowlany.pdf
 

PDFZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf
 

PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy na wykonanie projektu.pdf

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia -  projekt budowlany dotyczący modernizacji pokoi mieszkalnych w budynku internatu ZSŻŚ przy ul. Piramowicza 19 w Kędzierzynie-Koźlu.

PDFNotatka z zakończenia postępowania.pdf
 

 

Wersja XML