Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZapytanie ofertowe_sprzęt komputerowy_ZSTiO.pdf
PDFIPU_UMOWA_dostawa Sprzętu komputerowego dla ZSTiO.pdf
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

 1. Formularz oferty  -  DOCFormularz oferty.doc
 2. Druk nr 1 (specyfikacja dostaw) - załącznik do Formularza oferty - XLSXDruk nr 1_Specyfikacja dostaw.xlsx

  Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert:

PDFInformacja o przesunięciu terminu składania ofert.pdf
 

INFORMACJA O UAKTUALNIONYM Druku nr 1_specyfikacja dostaw:

UAKTUALNIONY Druk nr 1_specyfikacja dostaw - załącznik do Formularza oferty - XLSXUaktualniony Druk nr 1_Specyfikacja dostaw.xlsx

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonych w dniu 09.02.2021 r. odpowiedziach na zadane w postępowaniu pytania wykonawców:

PDFOdpowiedż na pytanie do postępowania.pdf

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 17.02.2021 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.9.2021.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML