Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania 2021 rok

Katalog Postępowania do 130 tys. złotych - postępowania 2021 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2021 roku.

 

Lp. Nazwa postępowania Data
ogłoszenia
Uwagi
11 Dostawa niszczarek dla PPPP 06-10-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
10 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 29-09-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
9 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 08-09-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
8 Dostawa sprzętu komputerowego dla PPPP w Kędzierzynie-Koźlu 05-08-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
7 Dostawa niszczarki i drukarki dla ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu 17-06-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
6 Wykonanie projektu dostosowania istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem przeciwpożarowym – zgodnie z zaleceniami kontroli Państwowej Straży Pożarnej 19-05-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
5 Dostawa sprzętu komputerowego dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu 22-03-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
4 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2021 16-02-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
3 Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne” 16-02-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
2 Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i Jednostek obsługiwanych w 2021 roku 10-02-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy
1 Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu 08-02-2021 Dokonano wyboru Wykonawcy

 

Wersja XML