Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2021 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2021 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 – II  POSTĘPOWANIE
2. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w  Kędzierzynie-Koźlu
3. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023
4. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
5. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku  przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
6. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
7. Zarządzenie 7/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
8. Zarządzenie 8/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół nr 3 w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
9. Zarządzenie 9/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawę sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie 10/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i Jednostek obsługiwanych w 2021 roku
11. Zarządzenie 11/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021
12. Zarządzenie 12/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne”
13. Zarządzenie 13/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie 14/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie 15/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół nr 3 w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
16. Zarządzenie 16/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
17. Zarządzenie 17/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie projektu dostosowania istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem przeciwpożarowym – zgodnie z zaleceniami kontroli Państwowej Straży Pożarnej
18. Zarządzenie 18/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.  Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony południowej oraz ścian bocznych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu- etap II
19. Zarządzenie 19/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów
20. Zarządzenie 20/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu

 

Wersja XML