Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zostało powołane w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Do podstawowych zadań CUW należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek obsługiwanych,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 3. prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej,
 4. prowadzenie obsługi prawnej,
 5. prowadzenie obsługi w zakresie BHP i ppoż.,
 6. prowadzenie obsługi informatycznej,
 7. prowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 8. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych na rzecz jednostek obsługiwanych określają stosowne porozumienia zawarte pomiędzy Dyrektorem CUW a Dyrektorem Jednostki Obsługiwanej.

Wersja XML