Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania 2020 rok

Katalog Postępowania do 30 tys. euro - postępowania 2020 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2020 roku.

Lp. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
10.  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu 18-09-2020  
9. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu oraz PPPP w Kędzierzynie-Koźlu 11-09-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
8. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: PPPP w Kędzierzynie-Koźlu, ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu 31-07-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
7. Dostawa niszczarek dla jednostek obsługiwanych tj.: ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ZSTIO w Kędzierzynie-Koźlu 17-07-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
6. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: I LO w Kędzierzynie-Koźlu, ZSS w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu 09-06-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
5. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSS w Kedzierzynie-Koźlu 30-04-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
4. Dostawa sprzętu komputerowego dla II LO w Kędzierzynie-Koźlu 02-04-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
3. Dostawa sprzętu komputerowego dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu 30-03-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
2. Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz z kosztorysem w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8 17-02-2020 Dokonano wyboru wykonawcy
1. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie – Koźlu w roku 2020 29-01-2020 Dokonano wyboru wykonawcy

 

 

Wersja XML