Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 43/2019

Zarządzenie nr 43/2019 Dyrektora CUW z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2020.

PDFZarządzenie 43/2019.pdf
PDFZał.1_zasady pracy komisji przetargowej (43/2019).pdf
 

 

W celu weryfikacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego należy pobrać podpisany elektronicznie dokument na dysk komputera z zapewnionym dostępem do Internetu, a następnie otworzyć podpisany elektronicznie dokument w programie umożliwiającym weryfikację podpisów elektronicznych np. Adobe Reader.
 

Wersja XML