Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny

Zmiany w regulaminie organizacyjnym CUW zatwierdzone Uchwałą nr 5/22/2018 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku i przyjęte Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 2 stycznia 2019 roku.

PDFZałącznik do zarządzenia 1/2019_regulamin organizacyjny.pdf
 

 

Regulamin organizacyjny CUW zaopiniowany przez zakładową organizację związkową został zatwierdzony Uchwałą nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku i przyjęty Zarządzeniem nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 2 stycznia 2017 roku.

PDFRegulamin organizacyjny.pdf

DOCRegulamin organizacyjny.doc

 

Wersja XML