Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownik jednostki

Małgorzata Ambroży
Dyrektor
tel. (77) 472 38 80

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zarządza jednostką jednoosobowo i reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa i upoważnień udzielonych mu przez Zarząd Powiatu.

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

 1. kierowanie i organizowanie działalności CUW w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych,
 2. tworzenie systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie CUW oraz podejmowanie optymalnych decyzji,
 3. wydawanie wewnętrznych regulaminów, instrukcji, zarządzeń zapewniających właściwą organizację i dyscyplinę pracy,
 4. organizowanie systemu kontroli zarządczej w CUW,
 5. nadzorowanie rozliczeń CUW z jednostkami obsługiwanymi, Powiatem i innymi jednostkami zewnętrznymi, zatwierdzanie wypłat (czynność techniczno-formalna) z rachunku bankowego,
 6. nadzorowanie pracy działu kadr i płac, prowadzenie polityki kadrowej w CUW.
Wersja XML