Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory 2019 rok

 Nabory i konkursy na wolne stanowiska prowadzone w roku 2019 

L.p. Nazwa ogłoszenia Data ogłoszenia Uwagi
1. Nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych (03.2019) 15-03-2019 Zakończono, nie podpisano umowy
2. Nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych (05.2019) 17-05-2019 Zakończono, nie wyłoniono kandydata
3. Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości (05.2019) 17-05-2019 Zakończono, z wynikiem pozytywnym
4. Nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych (09.2019) 10-09-2019 Zakończono, z wynikiem pozytywnym
Wersja XML