Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Katalog Plan postępowań o udzielenie zamówień obejmuje plany postępowań o udzielenie zamówień realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

L.p. Rok Plan postępowań o udzielenie zamówień
1. 2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
2. 2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018
3. 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019
4. 2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020
5. 2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021

 

 

Wersja XML