Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 28/2018

Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora CUW z dnia 26 listopada 2018 roku sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby DPS w 2019 roku.

PDFZarządzenie 28/2018.pdf

PDFZał.1_zasady pracy komisji przetargowej (28/2018).pdf
 

 

 

Wersja XML