Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi działalność w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Damrota 30 stanowiącym własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, oddanym w trwały zarząd Decyzją Zarządu Powiatu G.6844.8.2016.2017JK z dnia 07.02.2017 roku oraz Decyzją Zarządu Powiatu G.6844.3.2018.2019.JK z dnia 05.03.2019 roku.

Wartość nieruchomości na dzień oddania w trwały zarząd: 930.000,00 zł. 

Wersja XML